21 lis 2020

Stručnost Instituta IGH za međunarodna priznanja kvalitete hrvatskih luka

Luke predstavljaju važnu gospodarsku aktivnost u obalnim područjima. Što je veći protok robe i putnika na godišnjoj razini, to je potrebno više infrastrukture i srodnih usluga koje će lokalnom i regionalnom gospodarstvu i okolišu donijeti različit stupanj koristi. Luke su također važne za potporu gospodarskim aktivnostima u zaleđu, jer djeluju kao presudna veza između pomorskog i kopnenog prometa, te imaju ne samo ekonomsku već i društvenu funkciju.

Pomorski promet od strateške važnosti za Hrvatsku

Morske luke igraju važnu ulogu u olakšavanju vanjske trgovine Europske unije i razmjene unutarnjeg tržišta, te pružaju uslugu mnogim drugim industrijskim sektorima. One su čvorišta intermodalnih logističkih lanaca od ključne važnosti za održivi rast prometa u Europi, a dobre lučke usluge od ključne su važnosti za jačanje konkurentnosti europskih izvoznih tvrtki na svjetskim tržištima. U većini zemalja EU-a iskrcava se više robe koja se prevozi morskim putem nego što se ukrca na plovila. Hrvatska i Cipar imali su najveći udio istovarene robe u 2018. godini, s udjelima od 74% i 72% od ukupnih tona robe koje su dolazile u njihove luke. Hrvatska je zabilježila najveći udio tekuće robe u postotku od ukupne tonaže koja je prošla kroz njene glavne luke u 2018. godini (58,6%), uglavnom odražavajući velike količine kretanja sirove nafte iz Rusije i Turske. Većina pomorskog prijevoza putnika u EU obavlja se između luka smještenih u istoj zemlji (61%), a to se odnosi na dvije vodeće pomorske putničke zemlje, Italiju i Grčku, kao i Hrvatsku.

Institut IGH - vodeći stručnjak za projektiranje i nadzor izgradnje hrvatskih luka

Institut IGH proteklih je godina kao nositelj sudjelovao u nekoliko atraktivnih i strateški važnih projekata kada su u pitanju hrvatske luke. Projekt “Nova luka Zadar” u Gaženici, čija je izgradnja započela 2009. godine, a završila početkom 2020., obuhvatio je izgradnju nove luke za brodove na kružnim putovanjima, ribarske luke i kontejnerskog terminala. Velik je to iskorak u razvoju Zadarske županije. Ovim 140 milijuna kuna vrijednim projektom predviđeno izmještanje trajektne luke iz središta Zadra na bolje prometno povezanu gradsku periferiju. Posebno se ističe izrada arhitektonskog rješenja i kompletnih Idejnog projekta, Glavnog projekta i Izvedbenog projekta s ishođenjem svih dozvola za centralnu zgradu terminala. Institut IGH je na ovom projektu, kao vodeći član konzorcija, bio zadužen za projektiranje i ishođenje dozvola, te je obavljao stručni nadzor u svim fazama izgradnje.

“Najveći izazov bio je kako oblikovati prostorno funkcionalnu kompoziciju koja ujedno objedinjava i jasno razdvaja i usmjerava prometne tokove putnika i vozila uz implementaciju sigurnosnih protokola Schengen/NonSchengen te sigurnosnih lučkih propisa ISPS Coda, a sve unutar, vrlo racionalno, definiranog budžeta od stane klijenta. Luka objedinjuje brodske i trajektne linije otočnog, dužobalnog i međunarodnog prometa. Gatovi su duljine preko 300 metara i mogu primiti i najveće brodove za kružna putovanja s 2500 putnika. Zbog toga je zgrada primarno funkcionalno oblikovana, uz smještanje mnoštva različitih korisnika i režima korištenja zgrade za potrebe: domaćeg trajektnog prometa koji je pristupačan bez ograničenja za sve putnike; te međunarodnog trajektnog prometa, polazne i dolazne luka na brodskim kružnim putovanjima i stalnog međunarodnog graničnog prijelaza za putnike i vozila, a sve sa odgovarajućim režimom kontrole. Primijenjena rješenja osigurali su zahtijevanu energetsku efikasnost i zaštitu ljudskog zdravlja i života te okoliša. Pročelje je oblikovano kao tradicionalni kameni volumen sa modernim ostakljenim potezima i nadstrešnicama. Potezi stakla jasno usmjeravaju vanjske korisnike ka ciljanim unutarnjim prostorima i funkcijama ovisno o različitim potrebama. ” izjavio je Berislav Krtalić, projektant Centralne zgrade terminala Trajektne Luke Zadar – Gaženica. Berislav Krtalić, designer of the Zadar Port's central terminal building.

Međunarodna priznanja za Gaženicu

U periodu od zadnjih 12 godina, ukupno realizirani svi planirani sastavni dijelovi projekta nove putničke luke Zadar na lokaciji Gaženica kroz 3 lota: pomorski radovi (podmorski iskop, nasipavanje i sekundarni lukobran), zatim obale, gatovi i glavni lukobran, pristupne ceste, zgrada putničkog terminala i izgradnja obalnih zidova kontejnerskog terminala prema teretnom sektoru lučkog područja. U sklopu uređenja Luke Gaženica izvedeno je 1,900 m pristaništa s 12 vezova za lokalni, međunarodni trajektni i kruzerski promet, izgrađeno je 1.420 m obale, te 300 m pristaništa za novu ribarsku luku. Za kopnenu komunikaciju izgrađeno je 80.000 m2 internih prometnica i 2,5 km pristupnih prometnica s pripadajućom infrastrukturom. Napravljena je i Centralna zgrada terminala i to kao višefunkcionalni je objekt u kojem su smješteni sadržaji i odgovarajuća oprema neophodni za funkcioniranje sustava Trajektni terminal Zadar – Gaženica. Priznanje kvaliteti provedbe cijelog projekta došlo je i u vidu nekoliko nagrada. Nakon što je Zadar Cruise Port i Putnička luka Gaženica proglašena Lukom godine na prestižnom svjetskom izboru Seatrade Europe 2019, osvojila je i prestižnu nagradu britanskog magazina Cruise Insight 2020 Awards, kojom se ističe izvrsnost i ostvareni napredak u izgradnji novog terminala u protekloj godini.

Institut IGH bilježi bogatu povijest u razvoju projekata pomorskih luka. Naši su zavodi i regionalni centri u prošlosti obavili veliki broj usluga na pomorskim investicijama kao npr. istražni radovi, ispitivanja materijala i radova, projektiranje u raznim fazama, konzultantske usluge, usluge stručnog nadzora, i druge. Institut IGH sudjelovao je u razvoju praktički svih najvećih lučkih infrastrukturnih projekata u zadnjim desetljećima u Hrvatskoj (Dubrovnik, Ploče, Split, Šibenik, Zadar, Rijeka).

  

Osim sudjelovanja u razvojnim projektima velikih pomorskih luka, Institut IGH je i stalni dugogodišnji partner županijskih i lokalnih lučkih uprava duž jadranske obale kada je u pitanju stručni nadzor i održavanje. Kako pojašnjava Vedrana Tudorčlanica Uprave Instituta IGH, “Kvalitetom i širinom naših usluga i ključnih ljudi prije svega, te fleksibilnom dostupnošću naših eksperata na svim lokacijama jadranske obale, osiguravamo poziciju jedne od vodećih inženjerskih tvrtki kada su u pitanju projekti vezani za pomorske građevine. Izdvojila bih tu primjerice ACI koji upravlja s 22 marine diljem naše obale i za koji nas veže dugogodišnji angažman na stručnom nadzoru investicija i održavanja. Tu su i lučke uprave duž cijele jadranske obale čiji smo pouzdani partner za sve inženjerske usluge. Primjerice za Luku Rijeku angažirani smo u okviru razvojnih planova same luke. Tu su i luka Ploče naš dugogodišnji uvaženi klijent gdje smo sudjelovali u realizaciji Kontejnerskog terminala, Terminala rasutih tereta te cjelokupnog kompleksa Ulaznog terminala, a nedavno i u urgentnoj intervenciji sanacije tankerskog veza, zatim luka Split gdje je trenutno pri završetku projekt izgradnje Ribarske luke na lokaciji Kaštelanskog bazena Brižine , zaključila je Tudor”

U najvećoj teretnoj luci u Hrvatskoj i istodobno luci sa najvećim prometom u Hrvatskoj u tijeku je daljnja realizacija tekućih projekta uz sudjelovanje Instituta IGH za usluge stručnog nadzora i kontrolnih ispitivanja: Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka – Kontejnerski Terminal Brajdica praktički dovršeno, rekonstrukcija Lučke infrastrukture i prometnih površina na terminalu Zagrebačka obala (obje su zajedničke investicije Lučke uprave i HŽI), Produbljenje južnog veza luke Brajdica, Rekonstrukcija luke za generalne terete Bršica u raškom bazenu, rekonstrukcija prometnih površina lučke infrastrukture u bazenu Bakar.

U skladu sa investitorskim planovima luke uskoro započinju projekti rekonstrukcije prometnih površina lučke infrastrukture u bazenu Rijeka i izgradnja spojne ceste D403 sa lukom Zagrebačka obala.

Više od 28 milijuna eura za Gruž

Od 2004. do 2011. godine stručnjaci iz Instituta IGH vršili su usluge projektiranja i nadzora radova na Putničkoj luci Dubrovnik – Gruž. Sedam godina, s povremenim prekidima, trajala je rekonstrukcija i dogradnja operativne obale u dužini od 1342 metra, a vrijednost projekta iznosila je 28 milijuna eura. poseban izazov predstavljala je činjenica da je luka za vrijeme radova morala biti funkcionalna. Također, riječ je o vrlo uskom akvatoriju koji je predstavljao dodatan izazov za projektante i same izvođače radova, ali na koncu, Dubrovnik je dobio luku u koju će moći pristići i najveći svjetski kruzeri. Nešto sjevernije nalazi se još jedan projekt čiju je izgradnju nadzirao stručni tim Instituta IGH. 105 tisuća eura vrijednu izgradnju novih suvremenih lučkih terminala za kontejnere i rasute terete Luke Ploče, odradili su tijekom 2008. i 2010. godine, a bili su zaduženi za izradu projektne dokumentacije idejnog rješenja i idejnog projekta, potrebnih geodetskih radova, provedbu geotehničkih istraživanja i geotehnički projekt.

 

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left