Terenski istražni radovi

Marija Đurković
dr.sc.
IGH pokriva sve aktivnosti potrebne za rješavanje inženjerskih problema na kontaktu tla ili stijena i konstrukcije građevina

Terenski istražni radovi i opažanja uključuju aktivnosti na istražnom bušenju, terenskim ispitivanjima i kartiranjima tla i stijena, geofizičkim ispitivanjima terena, ispitivanjima mehaničkih svojstava i vodo propusnosti tla i stjenovite mase, kao i aktivnostima terenskih mjerenja i opažanja geotehničkih konstrukcija.

Ispitni laboratoriji

Sve građevinske aktivnosti zahtijevaju pouzdane i relevantne podatke o stanju tla za procjenu i planiranje gradnje. Procjena stabilnosti tla i rizika od klizišta ili odrona stijena zahtijevaju temeljito poznavanje lokalnih uvjeta i stanje tla. INSTITUT IGH, d.d. ima bogato iskustvo, znanje i opremu za provedbu terenskih istraživanja. 

Poznavanje stanja tla je ključno

Neadekvatna izmjera terena može rezultirati pogrešnim odabirom inženjerskih rješenja, neodgovarajućim i opasnim izvođenjem radova na tlu te oštećenjem susjednih ili novih objekata. Kao posljedicu može imati i nepotrebno visoke troškove u kasnijim fazama izvođenja radova.

Ako se današnje geofizičke tehnologije integriraju s tradicionalnim inženjersko geološkim istraživanjima (npr. kartiranje ili istražna bušenja) , moguće je izraditi vrlo detaljne, kontinuirane i sveobuhvatne modele za primjenu u brojnim područjima.

Popis usluga u području terenskih istražnih radova koje pruža INSTITUT IGH, d.d.:

 • Temeljenje objekata visokogradnje, mostova, vijadukata, brana i ostalih infrastrukturnih objekata,
 • potporne konstrukcije građevinskih jama za temeljenje objekata visokogradnje i infrastrukture u lukama,
 • geotehničke konstrukcije nasipa i kosina na trasama prolaska prometne infrastrukture kao što su autoceste, brze željeznice i plovni putovi,
 • poboljšanja i ojačanja tla i stjenovite mase
 • stabilnost iskopa tunela i podzemnih građevina
 • ispitivanje pilota
 • geotehnički istražni radovi s istražnim bušenjem na kopnu i moru
 • geofizička istraživanja
 • Inženjersko-geološki i hidrogeološki istražni radovi
 • Provedbu istražnih radova i izradu Geotehničkog elaborata za projektnu dokumentaciju
 • geodetska snimanja i izrada geodetske dokumentacije
 • ispitivanja konstrukcija nerazornim metodama u eksploataciji i održavanju
 • Geotehnička ispitivanja i ispitivanja tla
 • Laboratorijska ispitivanja tla, stijena i geosintetika
 • istražni radovi i tehnička promatranja
 • Terenska ispitivanja svih slojeva kolničke konstrukcije
 • Terenska ispitivanja i tehnološki nadzor hidroizolaterskih radova
 • Terenska ispitivanja protukliznosti raznih vrsta podova

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left