Zemlja: Hrvatska
Trajanje: 2010 / 2011
Vrijednost: 598 mil kn

SKY OFFICE ZAGREB

Lokacija nove poslovne zrade nalazi se u zapadnom dijelu grada na križanju Zagrebačke avenije i buduće produžene Vrapčanske ceste. Projektirana građevina smještena je u okolišu poslovnih i višestambenih objekata kolektivne izgradnje. Građevina se definira kao ekskluzivan i reprezentativan poslovni kompleks koji uz poslovno značenje za investitora ima urbanističku važnost za grad Zagreb kao "landmark". Namjena građevine je poslovna sa pojedinačnim stanovima za poslovne partnere i upravu. Od popratnih sadržaja u tornjevima nalaze se ekskluzivni restoran i bar, vrtovi i terase te apartmani. Izgradnja zgrade dovrena je 2011. godine, a IGH institut proveo je stručni i financijski nadzor nad izgradnjom. Zgrada je projektirana u dva individualna dijela jednake visine s četiri povezane podzemne garažne etaže. Nadzemni dio sastoji se od dva tornja, svaki u tlocrtnom obliku "leće" sa 22 etaže, koje su od 2. do 14. kata povezani. Unutar svake "leće" smještena je vertikalna komunikacijska jezgra s pet dizala i dva stubišta koja direktno povezuje sve katove od podruma do zadnjeg kata. Nosivu konstrukciju čine armiranobetonska temeljna ploča (debljine 2,6 metara ispod tornjeva), armiranobetonskih stupova i armiranobetonske stropne ploče sa gredom na rubu ploče, armiranobetonskih zidova u području jezgri liftova i stubišta te obodnih armiranobetonskih zidova u podrumskim etažama. Ukupna površina objekta iznosi 73.010 m2, od čega na podzemne površine otkada 28.829 m2, a na nadzemne 44.181 m2. Podzemna garaža objekta raspolaže sa 670 PGM.

similar projects

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left