Zemlja: Hrvatska
Trajanje: 2008 / 2016
Vrijednost: 97,5 mil. EUR

KONTEJNERSKI TERMINAL LUKA PLOČE

Za ulazni terminal luke Ploče s pristupnm cestom i parkiralištima IGH je bio zadužen za izrade idejnih rješenja cestovne infrastrukture i parkirališnih površina (P1 i P2), SUO, idejnih projekata cesta unutar lučkog kompleksa, parkirališta (P1 i P2), ulaznog platoa (GP), prometne opreme i signalizacije, oborinske odvodnje, kanalizacije, vodoopskrbe i hidrantske mreže, građevinsko-arhitektonskih projekata poslovne zgrade, kontrolnog punkta (GP), sustava električnih i elektroničkih instalacija poslovne zgrade, kontrolnog punkta, parkirališta za vozila u dolasku, parkirališta za vozila u odlasku, sustava prometnica, inženjerskogeološke prospekcije terena za potrebe izrade IP, napajanja i izmicanja EEN objekata, rasvjete, izmicanja TK instalacija, provedba upravnog postupka za ishođenje lokacijske dozvole, glavnih projekata cesta, parkirališta, oborinske odvodnje i kanalizacije, vodoopskrbe i hidrantske mreže, inženjerskogeološki i geotehnički istražni radovi, geotehnički izvještaji za trasu, parkirališta i poslovni objekt, geotehnički projekti nasipa ceste, parkirališta i upravne zgrade, glavni projekti upravne zgrade i graničnog prijelaza, prometni projekti, krajobrazni projekt ceste i parkirališta, te provedba upravnog postupka za ishođenje građevinske dozvole. Projekt ceste L = 300m Parkirališta (P1 i P2) površine 25 000m2 Ulazni plato za kontrolni punkt, površine 900 m2

similar projects

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left