Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

Istraživanje i razvoj
 
ENBRI
E2B
RILEM
FIB
CIB
CIB
CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction)
- Međunarodno vijeće za istraživanja i inovacije u zgradarstvu i konstrukcijama
 

Međunarodno vijeće za istraživanje i inovacije u zgradarstvu i konstrukcijama (CIB) pruža usluge svojim članicama uspostavom međunarodne suradnje, razmjenom informacija u istraživanju i inovacijama na području građevinarstva. Članice su javne i državne organizacije, istraživački instituti, sveučilišta i tehničke škole, mala i srednja poduzeća, investitori itd. CIB-ove članice su i najveći nacionalni laboratoriji i vodeći fakulteti diljem svijeta na području građevinarstva. CIB osigurava platformu za suradnju između akademskog sektora, istraživačkih organizacija i industrije kako bi što bolje surađivali s donositeljima odluka, vladinim agencijama i ostalim građevinskim ustanovama i organizacijama. CIB-ove konferencije obuhvaćaju brojna područja interesa svojih članica i pri tom privlače više od 5.000 sudionika godišnje. Na CIB-ovim internetskim stranicama dostupan je velik broj publikacija, poput zbornika s konferencija te je omogućen pristup publikacijama njezinih 400 članica.

 
Institut IGH član je CIB-a, a niz pojedinaca su individualni članovi.
 
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.