Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Mjeriteljski laboratorij
Za točno mjerenje potreban je objektivan i pouzdan mjerni instrument. Skup postupaka kojima se pod naznačenim uvjetima određuje odnos između vrijednosti izmjerene nekim mjernim instrumentom i odgovarajuće poznate vrijednosti mjerene veličine naziva se umjeravanje.

Rezultat umjeravanja omogućuje procjenu pogreške pokazivanja mjernog instrumenta i sljedivost prema nacionalnim i međunarodnim etalonima.
 

Voditelj laboratorija: dr.sc. Mladen Bezjak, dipl.ing.stroj.

Telefon: +385 1 6125454

Mobitel: +385 98 9844087

 

 
Područje rada Mjeriteljskog laboratorija su umjeravanja sustava za mjerenje sile (preše, kidalice, sustavi za prednapinjanje, uređaji za ispitivanje modula stišljivosti, dinamometri, i dr.) u području od 0,1 kN do 3 MN, zatim umjeravanja dvostruke vršne vrijednosti pomaka i frekvencije vibracija vibracionih stolova. Također, Mjeriteljski laboratorij se bavi i umjeravanjima mjerila duljine (pomična mjerila, mjerne urice, ekstenzometri, induktivna mjerila pomaka (LVDT), mjerni listići, i dr.) i umjeravanjima neautomatskih vaga u području od 0 – 100 kg. 
 

S ciljem osiguranja kvalitete svojih usluga, Mjeriteljski laboratorij je akreditiran u skladu s HRN ISO/IEC 17025 za sve mjerne metode iz područja djelatnosti i surađuje sa srodnim europskim laboratorijima u međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima te aktivno sudjeluje na brojnim međunarodnim simpozijima i kongresima.

Potvrda o akreditaciji s prilogom

     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.