Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Hidrotehnički laboratorij
Hidrotehničko inženjerstvo se tradicionalno bavi prikupljanjem i dovođenjem zahtijevanih količina vode tamo gdje i kada su potrebne, odnosno zaštitom stanovništva, industrije, infrastrukture, itd. od štetnih viškova vode (kao što su podzemne vode, poplave itd.). Današnje vrijeme, međutim, zahtijeva od hidrotehničkih inženjera da svoju djelatnost prošire i na inženjerstvo okoliša u području voda, odnosno izučavanjem uzroka i stupnja zagađenosti u području voda.
 

Voditelj laboratorija: Enes Zaimović, dipl.ing.građ.

Telefon: +385 1 6125349

Mobitel: +385 98 9844182

 

Upravo Hidrotehnički laboratorij svojom djelatnošću omogućuje kvalitetnu realizaciju projekata vezanih za sustave za snabdijevanje vodom i kanaliziranje (odvođenje upotrijebljenih voda) u naseljima, sustave za navodnjavanje i odvodnjavanje, reguliranje rijeka i zaštitu od poplava, za probleme okoliša, te unaprjeđenje prateće pravne regulative u području voda.
 
Hidrotehnički laboratorij akreditiran je za provođenje niza ispitivanja elemenata i sustava kao sastavnih elemenata za  navodnjavanje, vodoopskrbu i zaštitu voda.
 
 
Laboratorij radi i mjerenja na hidrotehničkim objektima (vodotocima, izvorištima), kao i na kanalizacijskim kolektorima. Osim hidrometrijskih mjerenja i obrade, hidrauličkih istraživanja podzemnih i površinskih voda laboratorij sudjeluje u fizikalnom modeliranju svih vrsta hidrotehničkih objekata (brana, pomorskih objekata , akumulacija i vodotoka), kada je problem nemoguće riješiti teorijski.
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.