Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Geotehnički laboratorij
Materijali tla i stijene prirodne su tvorevine nastale dugotrajnim geološkim procesima. To je građevni element na kojem počiva cijela konstrukcija i koji je odgovoran za njenu stabilnost, bilo da se radi o zgradama, mostovima, tunelima ili nekim drugim podzemnim objektima. U radnom vijeku neke konstrukcije prirodni procesi (erozije, klimatske promjene, utjecaj vegetacije, insekata i dr.) utječu na mehanička svojstva tla i ponašanje geotehničkih zahvata. Stoga su geotehnička ispitivanja faktički prisutna u cijelom radnom vijeku konstrukcije: od projektiranja, izgradnje, uporabe do krajnjeg zbrinjavanja.
 

Voditelj laboratorija: dr.sc. Boris Kavur, dipl.ing.rud.

Telefon: +385 1 6125200

Mobitel: +385 98 9844 184

 

Geotehnički laboratorij pokriva široko područje laboratorijskih i terenskih ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i očuvanju okoliša, pri čemu se uz pomoć vrhunske laboratorijske i terenske opreme daje ocjena podobnosti, stabilnosti stijena i tla s obzirom na predviđenu konstrukciju. Upravo su kvalitetni geotehnički istražni radovi temelj za pravilno projektiranje i izvođenje svih građevinskih konstrukcija. Za ispitivanja svojstava tla, stijena, geosintetika, plastike i savitljivih hidroizolacijskih traka laboratorij je akreditiran od strane HAA. 

 
Stručnjaci ovog laboratorija su bili uključeni u mnoge značajne projekte kako u Republici Hrvatskoj (odlagalište otpada Jakuševec, Pelješki most, tuneli autocesta ) tako i u hidrauličke i cestograđevne projekte u Iraku, Iranu i Alžiru.
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.