Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

Cert i TD
 
IGH Cert
DRAGOVOLJNA CERTIFIKACIJA
IGH TD
IGH Cert
IGH Cert je zasebna organizacija u sklopu sustava Instituta IGH, koja od 2001. godine pruža usluge ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda. U području usklađenih (harmoniziranih) normi IGH Cert izdaje certifikate koji se priznaju na teritoriju čitave Europske Unije, zahvaljujući statusu prijavljenog tijela – Notified body (NB 2477). Za neusklađeno područje IGH Cert je odobreno tijelo (OT 1/05).


Zakonski okvir:

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)
Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima.


Podaci za kontakt cert@igh.hr ili tel. +385 1 6125 425
 

.

 

CERTIFIKACIJSKE SHEME

IGH Cert 

certificira građevne proizvode,

certificira kontrolu tvorničke proizvodnje 

prema certifikacijskim shemama za:

Usklađeno područje:

CPR1, CPR 1+, CPR 2+

Neusklađeno područje:

ZGP 1:   kanalski poklopci i rešetke EN 124 ,

plastične cijevi EN 12201 , plastične cijevi EN 13476

ZGP 1+:  čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, ljevanoželjezne cijevi,

plastične cijevi EN 12201zasuni i hidranti

ZGP 2+:  beton

IGH Cert je tijelo za certificiranje građevnih proizvoda i tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje. To znači da izdajemo certifikate o stalnosti svojstava proizvoda i certifikate o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje za gotovo sve grupe proizvoda obuhvaćene važećom regulativom. Certifikat je dokument temeljem kojeg proizvođač može izraditi Izjavu o svojstvima i onda postaviti CE ili C znak na svoj proizvod. 

Ovlaštenja za certificiranje dobivena su od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na temelju akreditacije dobivene od Hrvatske akreditacijske agencije, da bi bila potvrđena prihvaćanjem prijave IGH tijelima EU. IGH CERT je izlistan na službenim stranicama EU, u sklopu tzv. NANDO baze kao Prijavljeno tijelo – Notified Body, odnosno u neusklađenom području kao odobreno tijelo (OT) izlistano na stranici Ministarstva.

Akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17065:2013, ovlašćivanje i prijavljivanje za radnje certificiranja različitih građevnih proizvoda stalan je proces, zasnovan na radu i neprekidnom stručnom usavršavanju, kontroliran od strane Hrvatske akreditacijske agencije i resornog Ministarstva IGH Cert čini oko 40 ovlaštenih osoba, a tijelo koje brine o poštivanju postupka certifikacije, o nepristranosti i odgovornosti za odluke o izdavanju certifikata je IGH certifikacijski odbor (CO) kojeg čine imenovane osobe i pripada IGH Certu.

Usluge IGH Cert dostupne su svim podnositeljima Zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava u području djelatnosti za koje ih IGH Cert provodi.

 

CERTIFIKACIJA PROIZVODA

Certifikacija proizvoda započinje upitom.

Proizvođač ili ovlašteni zastupnik zainteresiran za ocjenjivanje i provjeru stalnosti obraća se u IGH Cert. 

Upit treba sadržavati opće podatke o proizvođaču, te osnovne podatke o proizvodu i njegovoj namjeni.

U roku 8 dana, nakon primitka upita, IGH Cert će dostaviti obrazac „Zahtjev za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava“ i „popis potrebnih dokumenata“.

Prije podnošenja zahtjeva obično se organizira informativni sastanak da se utvrde sve okolnosti vezane uz ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava

Podnositelj zahtjeva može i sam preuzeti obrazac Zahtjeva za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava, ispuniti ga i poslati na našu adresu, kako bi se čim više skratio postupak.

Zahtjev prihvaća Voditelj Certifikacijskog odbora IGH Cert-a i kontaktira podnositelja u vezi s daljnjim tijekom postupka. Ukoliko IGH Cert ne može prihvatiti zahtjev, svi dokumenti biti će vraćeni.

Voditelj ocjenjuje potpunost dostavljenih dokumenata i njihovu valjanost, nakon čega slijedi formiranje Grupe za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava, koja se sastoji od stručnjaka za određeno područje.

Temeljem podnesenog zahtjeva Grupa izrađuje ponudu, kojom je definiran program rada, rokovi provedbe i cijena usluge. Uz ponudu, proizvođač ili ovlašteni zastupnik dobiva i prijedlog ugovora. Nakon sklapanja ugovora, grupa provodi potrebne radnje temeljem kojih u konačnici voditelj certifikacijskog odbora izdaje i potpisuje certifikat.

Certifikat o stalnosti svojstava proizvoda (sustavi 1+, 1) odnosi se na jedan proizvod, a certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje (sustav 2+) može se odnositi na više proizvoda, s tim da je popis proizvoda naveden u privitku certifikata.

Osnovni podaci o izdanom certifikatu objavljuju se na stranicama IGH CERTa.

Certifikat ima neograničenu valjanost, a u skladu s odgovarajućom tehničkom specifikacijom za proizvod provode se daljnje radnje na temelju kojih se jednom ili više puta godišnje ocjenjuje njegova valjanost.

Podnositelj zahtjeva na temelju dobivenog certifikata, odnosno izvještaja o određivanju vrste proizvoda izdaje Izjavu o svojstvima koja se ne povlači dok certifikat ima valjanost. Temeljem izjave o svojstvima proizvođač stavlja CE ili C oznaku na proizvod.

Nepristranost i povjerljivost:

Nepristranost i neovisnost se osigurava ustrojstvom sustava i uključivanjem nadzora kojeg vrši vanjsko tijelo za ravnotežu interesa (VTRI) u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju proizvoda.

IGH Cert provodi ocjenjivanja radom nepristranih i neovisnih ocjenitelja. Dokumentacija pojedinog postupka dostupna je samo imenovanim ocjeniteljima i imenovanim članovima Certifikacijskog Odbora, a pohranjena je na siguran način.

IGH Cert provodi postupke nadzora na nediskriminatoran i objektivan način, a preporuke povezane s certifikacijom odnosno određivanjem vrste proizvoda donose se u internom ocjenjivanju i ocjeni Uprave. Preporuke donose osobe koje nisu sudjelovale u ocjenjivanju.

IGH Cert prihvaća zahtjev za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava svakog podnositelja zahtjeva, bilo da se radi o proizvođaču ili ovlaštenom zastupniku, a za područja svoje djelatnosti.

 

 

     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.