Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

Cert i TD
 
IGH Cert
DRAGOVOLJNA CERTIFIKACIJA
IGH TD
IGH TD
INSTITUT IGH d.d. je Imenovano hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje za provedbu ocjenjivanja i izdavanja hrvatske tehničke ocjene za cjelokupno područje građevnih proizvoda. Imenovanje je provelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, na temelju članka 45. Zakona o građevnim proizvodima (''Narodne novine'' br.76/13, 30/14 i 130/17).
Unutar INSTITUTA IGH d.d. postavljena je organizacijska jedinica IGH TD, koju čine odgovorne osobe imenovane za izradu i izdavanje Hrvatske tehničke ocjene (HTO), za određena područja proizvoda, odnosno grupe proizvoda.
Odgovorna osoba za IGH TD brine se o poštivanju postupka izrade tehničkih ocjena, u skladu sa odredbama Zakona o građevnim proizvodima.
 

 

Zakonski okvir:

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17), Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08).

 
Zakonski sustav usklađen je s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (Službeni list Europske unije L 88/5, 4.4.2011.).


Status IGH TD:

Fleksibilna organizacijska jedinica IGH TD je organizacijska jedinica unutar sustava Instituta IGH d.d., a čine ju imenovane odgovorne osobe za donošenje tehničkih ocjena koje su zaposlenici drugih organizacijskih jedinica Instituta IGH d.d. u kojima obavljaju i druge djelatnosti. Ovlaštena osoba i odgovorne osobe ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova prema poglavlju II Pravilnika o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode.


Postupak izrade i izdavanje Hrvatske tehničke ocjene (HTO):

U dokumentima sustava upravljanja kvalitetom je izrada i izdavanje tehničke ocjene prepoznat kao jedan od osnovnih procesa koji se odvijaju u Institutu IGH d.d.. Područje primjene odnosi se na jednog proizvođača, jedan pogon za proizvodnju (tvornicu) i jedan proizvod s definiranom predviđenom krajnjom uporabom / namjenom. Postupak je definiran matricom odgovornosti za provođenje postupka izrade i izdavanja HTO i shematskim prikazom procesa što je sastavni dio pravila koja su namijenjena svim sudionicima u postupku.

 
Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik ispunjava
Zahtjev za HTO kojeg šalje Odgovornoj osobi IGH TD. Ukoliko je Zahtjev za HTO opravdan i potpun, podnositelj zahtjeva će primiti ponudu Instituta IGH d.d. IGH TD-a. Ovjerom Izjave o prihvaćanju ponude započinje procedura izrade i izdavanja HTO-a.

Dokumentacija
 
Registar HTO
Adobe PDF
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.