Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Zavod za projektiranje
Osnovna djelatnost Zavoda je izrada projektne i studijske dokumentacije za prometnice - ceste, željeznice i zračne luke, uključivši sve cestovne građevine na prometnicama - mostove, vijadukte i tunele.

Pored toga planiramo i projektiramo i sve ostale prometne površine, parkirališta, prilaze, odmorišta i slično.
 

Posljednjih desetak godina projektanti Zavoda bili su najviše angažirani na najvećem razvojnom projektu Republike Hrvatske – projektu nove mreže autocesta. Konkretno, radili smo projektnu dokumentaciju autocesta Zagreb – Split – Dubrovnik,  Zagreb – Sisak,  Zagreb – Varaždin - Čakovec,  Bregana – Zagreb – Lipovac, Istarski ipsilon, Beli Manastir-Osijek – Đakovo i drugih. Uz to već desetljećima, u kontinuitetu projektiramo brojne državne, županijske, lokalne ceste, kao i vrlo specifične gradske prometnice. Osim projekata novih cesta, uspješno rješavamo i probleme obnove, rekonstrukcije i unapređenja postojećih prometnica.

Povećan interes za željeznički promet rezultirao je formiranjem zasebnog odjela za željeznice, čiji je glavni projekt buduća moderna pruga od Zagreba prema Rijeci.
Uz projekte prometnica, izrađujemo i koordiniramo izradu projekata čitave prateće infrastrukture. Rješavamo odvodnju, rasvjetu, prometnu signalizaciju, napajanje električnom energijom, vodovod i druge elemente koji su potrebni za odvijanje prometa, tako da možemo ponuditi cjelovit koncept, rješenje i projekt. Prema potrebi angažiramo se kod provedbe upravnog postupka i pratimo projekt sve do puštanja u promet.
 
Osobito smo ponosni na uspješno vođene projekte u inozemstvu. Investitori u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Rusiji prepoznali su kvalitetu projektnog tima koji u vrlo kratkom roku savladava jezične barijere i važeću regulativu, uz standardno visoku razinu stručne komponente rada.
Projektiranje mostova i tunela slijedi razvitak tehnologije građenja, anticipirajući inovativna rješenja koja su od naših prometnica načinila prepoznatljiv hrvatski proizvod.
 
U radu se služimo najsuvremenijim pomagalima što jamči konkurentnost, potvrđenu ispunjavanjem rokova, uz međunarodnu reviziju.
Stručnjaci zavoda uključeni su u izradu studija utjecaja na okoliš i studija opravdanosti za prometne projekte, a rade i na kontroli tehničke dokumentacije i nostrifikaciji projekata iz područja  njihovog rada. Među djelatnostima zavoda je i izrada studija utjecaja objekata na okolinu sa stajališta zaštite, očuvanja i unapređenja prostora, te obrada i koordinacija primjene međunarodne regulative u građevinarstvu.

Uz projektiranje prometnica, djelatnici zavoda rade i recenzije stručnih radova, revizije projektne dokumentacije i nostrifikaciju tehničke dokumentacije.
Mlad i fleksibilan tim stručnjaka, uz vođenje i potporu iskusnih kolega u stanju je riješiti najsloženije probleme iz domene planiranja i projektiranja suvremenih prometnica.
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.