Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Odjel za sanacije i gospodarenje građevinama
Građevine svih vrsta i namjena stare i dotrajavaju, na njima se javljaju oštećenja i nedostaci koje treba popravljati i otklanjati.
 

Sve što gradimo tijekom vijeka uporabe treba prenamijeniti kako se mijenjaju potrebe i navike korisnika, pa područje održavanja, popravaka, odnosno planiranja naknadnih zahvata na svim tipovima građevina postaje zasebno specijalističko područje koje skupnim imenom nazivamo gospodarenjem građevinama.

Razvitkom Instituta IGH kao vodeće hrvatske institucije na polju istraživačkih i visokostručnih djelatnosti javila se potreba da se specijalistički poslovi vezani uz popravke i održavanje građevina izdvoje u samostalni zavod. U njemu su danas objedinjeni radovi istraživanja stanja, projektiranja popravaka, sanacija i rekonstrukcija svih tipova građevina. Uz to pružamo konzultantske usluge vezane uz gospodarenje građevinama, izradu priručnika i software-a za upravljanje imovinom.
 
Odjel za gospodarenje građevinama zapošljava 26 djelatnika, među kojima je šesnaest ovlaštenih građevinskih inženjera, od toga dva doktora znanosti i četiri magistra. Opremljeni smo sofisticiranom terenskom opremom za ispitivanja građevina na licu mjesta, a u suradnji s laboratorijima Instituta IGH i drugim Zavodima kuće danas rješavamo probleme svih tipova postojećih građevina: od prometnica do nuklearnih centrala, od klizišta do nebodera, od detalja krova do sustava upravljanja mrežom autocesta.
 
U vremenu kada razvijene zemlje više ulažu u popravke postojećih nego u gradnju novih građevina područje materijala i tehnologija za sanacije razvija se velikom brzinom. Shodno tome, velik napor i sredstva ulažu se u ljude koji idu u korak sa  svjetskim zbivanjima na svome polju specijalizacije.
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.