Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Zavod za geotehniku
Zavod za geotehniku pokriva sve aktivnosti potrebne za rješavanje inženjerskih problema na kontaktu tla (stijena) i konstrukcije građevina.
 

Navedene aktivnosti odnose se na usluge projektiranja, stručnog nadzora, terenskih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja iz sljedećih područja geotehnike:

  • temeljenje objekata visokogradnje, mostova, vijadukata, brana i ostalih infrastrukturnih objekata,
  • potporne konstrukcije građevinskih jama za temeljenje objekata visokogradnje i infrastrukture u lukama,
  • geotehničke konstrukcije nasipa i kosina na trasama prolaska prometne infrastrukture kao što su autoceste, brze željeznice i plovni putovi,
  • sanacija klizišta,
  • poboljšanja i ojačanja tla i stjenovite mase,
  • stabilnost iskopa tunela i podzemnih građevina,
  • odlaganje materijala,
  • ispitivanje pilota.

Terenski istražni radovi i opažanja uključuju aktivnosti na istražnom bušenju, terenskim ispitivanjima tla i stijena, geofizičkim ispitivanjima terena, ispitivanjima mehaničkih svojstava i vodopropusnosti tla i stjenovite mase, kao i aktivnostima terenskih mjerenja i opažanja geotehničkih konstrukcija.

Laboratorijska ispitivanja fizikalno-mehaničkih svojstava tla, stijena i geosintetika provode se u vlastitom, moderno opremljenom laboratoriju, akreditiranom prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. 

Ispitivanje nosivosti pilota dinamičkim postupkom (DLT ili PDA) prema normi ASTM D4945, ispitivanje pilota statičkim postupkom (SLT) prema normi ASTM D1143, zatim ispitivanje cjelovitosti ili integriteta pilota (PIT) prema normi ASTM D5882 te mjerenje energije dinamičkih penetrometara (SPT) prema normi ASTM D4633.

Stručnjaci Zavoda za geotehniku angažirani su na različitim projektima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu. Naročito se ističu projekti zaštite građevinskih jama za pilone na mostu Drava u Osijeku, temeljenje objekata na lokaciji poslovne zone Ikea u Rugvici kraj Zagreba, iskop i zaštita duboke građevinske jame za stambeno poslovni objekt Zagrad B u Rijeci i sanacija temelja Zelenog mosta preko Save u Zagrebu. Osim navedenog, sudjeluju u provedbi istražnih radova i izradi geotehničkih projekata za brzu cestu Čvor Nikolac–D8, zatim na dovršetku prilazne caste mostu Pelješac te izradi dijela izvedbene dokumentacije HE Ombla. Od sanacijskih radova projektira se sanacija klizišta na infrastrukturnim pravcima državnih cesta, autocesta i željeznica u Republici Hrvatskoj. U području vodnog gospodarstva za istaknuti je sudjelovanje na projektima retencije Ogulin, sustava navodnjavanja Donje Neretve, magistralnog cjevovoda Kosnica–Cerje, dovodnog melioracijskog kanala Biđ-Bosut i lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac. Od inozemnih projekata ističe se rad na geofizičkim ispitivanjima za utvrđivanje stabilnosti brane HE Jablanica i ispitivanjima nosivosti pilota temelja na više mostova i vijadukata u Bosni I Hercegovini, zatim na sanaciji deponije Duboki Do kraj Herceg Novog u Crnoj Gori i projektiranju autoceste Morine-Merdari na Kosovu.

Foto galerija
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.