Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Laboratorij za materijale i konstrukcije - RC Rijeka
Laboratorij za materijale i konstrukcije u RC Rijeka obavlja djelatnosti kontrole kvalitete građevnih materijala i građevinskih radova na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.

Osnovnu djelatnost Laboratorija čine laboratorijska ispitivanja betona, kamenih agregata te materijala u cestogradnji: donjih nosivih slojeva kolničke konstrukcije i asfalta.

Osim Laboratorijskih ispitivanja, osoblje Laboratorija obavlja usluge tehnološkog nadzora izgradnje i cijeli niz terenskih ispitivanja i mjerenja na konstrukcijama visokogradnje i niskogradnje, ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava te usluge certificiranja proizvodnih pogona (kamenoloma i betonara).

Iskusno i stručno osoblje je u stanju izvršiti razna vještačenja na građevinama, te dati nalaze o utvrđenim greškama i nepravilnostima, kao i preporuke za njihovo otklanjanje.

Laboratorij djeluje kroz tri manja odsjeka:
o Laboratorij za betonske konstrukcije – RC Rijeka
o Laboratorij za prometnice – RC Rijeka
o Laboratorij za betonske konstrukcije i prometnice-lokacija Pula
 

Laboratorij za betonske konstrukcije – RC Rijeka 

Laboratorij provodi razne djelatnosti kontrole kvalitete materijala, proizvoda i radova:

o   razna laboratorijska i terenska ispitivanja za koja je Laboratorij akreditiran od strane HAA, kontinuirano od 2001. godine (niz metoda iz područja ispitivanja građevnih proizvoda – svježeg i očvrslog betona te betona u konstrukcijama);

o   razna laboratorijska i terenska ispitivanja izvan područja akreditacije (mortovi, sanacijski materijali, betonski prefabrikati, smjesa za injektiranje, mlazni beton,...);

o   ocjenjivanje postignute kvalitete ugrađenih betona i srodnih materijala u skladu s važećim propisima;

o   projektiranja sastava betona i mortova;

o   stručna podrška pri proizvodnji, ugradnji i sanaciji betona i srodnih proizvoda;

o   ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava (certificiranje sukladnosti KTP) agregata i betona kao ovlašteno tijelo br. 2477 od strane Europske komisije i prema ovlaštenjima MGIPU;

o   istražni radovi i izrada dokaza stabilnosti betonskih konstrukcija. 

 

Laboratorij za prometnice – RC Rijeka

Laboratorij je od strane HAA akreditiran za 19 metoda ispitivanja.

Vršimo ispitivanja zemljanih i kamenih materijala za nevezane mješavine ili mješavine stabilizirane hidrauličnim ili bitumenskim vezivima, namijenjene za izradu donjih nosivih slojeva kolničke konstrukcije, ispitivanja tehničkih svojstava agregata, prirodnog, industrijskog ili recikliranog kao sastavnog materijala za izradu asfaltnih i betonskih mješavina, te ispitivanja značajki asfaltnih mješavina.

Laboratorij aktivno sudjeluje u provedbi kontrole kvalitete materijala i radova pri izgradnji prometnica, kroz pružanje usluge tehnološkog nadzora izvođenja radova i terenskih ispitivanja (modul stišljivosti podloge, kvaliteta ugrađenih asfaltnih slojeva, ravnost i protukliznost površine itd.)

 

Laboratorij za betonske konstrukcije i prometnice-lokacija Pula

 Djelatnost:

o   razna laboratorijska i terenska ispitivanja iz područja akreditacije (akreditacija HAA kontinuirano od 2001.g.): svježi i očvrsli beton, beton u konstrukcijama, podloge za izgradnju prometnica (modul stišljivosti) i kanalizacijski sustavi;

o   razna laboratorijska i terenska ispitivanja izvan područja akreditacije: agregat, mortovi, sanacijski materijali, betonski prefabrikati, mlazni beton,..;

o   ocjenjivanje postignute kvalitete ugrađenih betona i srodnih materijala u skladu s važećim propisima;

o   projektiranja sastava betona i mortova;

o   stručna podrška pri proizvodnji, ugradnji i sanaciji betona i srodnih proizvoda;

o   istražni radovi i izrada dokaza stabilnosti betonskih konstrukcija;

o   ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava (certificiranje sukladnosti KTP) agregata i betona kao ovlašteno tijelo br. 2477 od strane Europske komisije i prema ovlaštenjima MGIPU;

o   stručni nadzor na građevinama visokogradnje i niskogradnje. 

 

Foto galerija
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.