Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Godišnja izvješća
 

RIJEČ PREDSJEDNIKA UPRAVE

Iza nas je još jedna godina oporavka u kojoj smo, unatoč brojnim izazovima

koje pred nas stavljaju obveze iz predstečajne nagodbe, uspjeli zadržati

poziciju vodeće konzultantske tvrtke za inženjerske usluge iz područja

graditeljstva u Hrvatskoj i regiji.

Cijelu godinu obilježio je intenzivan rad na realizaciji postojećih ugovornih obveza i

naporima oko ugovaranja novih poslova u Hrvatskoj i regiji. Dobre poslovne rezultate

u 2017. godini ostvarili smo prvenstveno zahvaljujući stručnosti, znanju i nesebičnom

radu naših zaposlenika, što se sve više prepoznaje kao ključni razlikovni čimbenik i

naša komparativna prednost na sve konkurentnijem domaćem, a posebice stranom

tržištu.

U prošloj godini ostvarili smo prihode u iznosu od 220 milijuna kuna, što je rast od

24% u odnosu prethodnu 2016. godinu. U inozemstvu smo ostvarili 36% od ukupnih

prihoda od prodaje, a najveći udio odnosi se na tržišta Gruzije, Kosova i Bosne i

Hercegovine. Poslovni rashodi iznose 193 milijuna kuna i porasli su za 17% u odnosu

na 2016. godinu, što je rezultiralo pozitivnim operativnim rezultatom, odnosno

EBITDA-om od 27 milijuna kuna.

Unatoč pozitivnom operativnom rezultatu, zbog značajnih jednokratnih vrijednosnih

usklađenja nekretnina i financijske imovine, amortizacije i negativnog efekta troškova

kamata i tečajnih razlika u iznosu od 39 milijuna kuna, Institut IGH je u 2017. godini

ostvario neto gubitak u iznosu od 12 milijuna kuna.

Krajem 2017. godine ukupna vrijednost aktivnih, a neizvršenih ugovora iznosila je

277 milijuna kuna. Unatoč smanjenju i dalje držimo stabilan odnos stanja ugovora po

zaposleniku, što nam, uz saznanja o potencijalnim budućim projektima i trenutačnoj

pojačanoj dinamici nuđenja i ugovaranja u Hrvatskoj i inozemstvu, daje iznimnu vjeru

u nastavak pozitivnog trenda od šest uzastopnih kvartala u kojima bilježimo

operativnu dobit.

Pored toga, u bilanci i dalje bilježimo negativan kapital. U lipnju 2017. godine počela

je obveza otplate glavnice Senior kredita sukladno odredbama predstečajne nagodbe

i kasnijih sporazuma s vjerovnicima. U trenutku izrade ovog izvještaja, još uvijek

nismo podmirili spomenute rate glavnice budući da odnos s vjerovnicima i podmirenje

predmetnih obveza planiramo namiriti iz prodaje dijela imovine. Sve relevantne

službe Instituta IGH ulažu maksimalne napore u pozitivno razrješenje spomenutih

odnosa tijekom 2018. godine, čime će se osigurati zdravi temelji za nastavak

uspješnog i stabilnog poslovanja.

Kako bismo disperzirali rizike i stvorili preduvjete značajnijeg rasta u sljedećim

godinama, donijeli smo stratešku odluku da intenziviramo poslovanje na inozemnim

tržištima te smo nastavili aktivno razvijati poslovanje u tom smjeru. Već smo tijekom

2017. godine predali nekoliko ponuda značajnih vrijednosti na tržištu Bosne i

Hercegovine, Rumunjske, Gruzije, Albanije i Kosova. Na nekim od spomenutih tržišta

gdje očekujemo kontinuirani investicijski ciklus u prometnoj i energetskoj

infrastrukturi, planiramo otvaranje novih podružnica te dugoročno pozicioniranje i

stabilizaciju poslovanja. U želji da što kvalitetnije zakoračimo na tržište Bosne i

Hercegovine prošle godine u prosincu preuzeli smo natrag tvrtku IGH Mostar d.o.o.,

te osnovali poslovnu jedinicu u Bjeljini. Akvizicija IGH Mostara, koji od 2013. godine

nije bio u vlasništvu matične tvrtke, jača našu prisutnost u Bosni i Hercegovini te nam

omogućuje status lokalne tvrtke i kvalitetnije pozicioniranje za ugovaranje i realizaciju

projekata u Bosni i Hercegovini. Nakon uvedenih „akciza“ na gorivo, u Bosni i

Hercegovini se ponovno intenzivirala realizacija autocestovne infrastrukture na

Koridoru Vc, gdje se u narednim godinama očekuje izgradnja oko 200 km nove

autoceste.

Pored brojnih poslovnih događaja, u 2017. godini proveli smo i rebrandiranje tvrtke.

Kroz novi vizualni identitet tvrtke, želja nam je bila i simbolično označiti novi početak

rasta, razvoja i transformacije Instituta IGH u modernu, globalnu inženjersku tvrtku.

Na tom tragu, krajem prošle godine započeli smo izradu Strategije poslovanja

Instituta IGH za razdoblje od 2018. do 2022. godine, u kojoj ćemo rezimirati

trenutačnu poziciju Instituta te definirati viziju, misiju i strateške ciljeve tvrtke za

razdoblje od sljedeće četiri godine. Strategija će, uz dugoročnu financijsku stabilnost,

u prvi plan staviti ljude: zaposlenike, koji čine Institut IGH, i klijente, radi kojih postoji i

od kojih živi Institut IGH. Pored navedenog, ključna strateška područja bit će

internacionalizacija poslovanja, povećanje kvalitete usluge i društvena odgovornost,

unutar kojih će se definirati smjernice i ciljevi poslovanja Instituta IGH do 2022.

godine.

Institut IGH prvenstveno čine ljudi, stoga čvrsto vjerujemo da je sustavno ulaganje u

zaposlenike preduvjet za uspješno poslovanje i dugoročnu kvalitetu ne samo radi

zadržavanja postojećeg kvalitetnog kadra nego i privlačenja najboljih talenata na

tržištu rada. Tijekom 2017. godine poduzeli smo niz mjera usmjerenih na poboljšanje

sustava upravljanja ljudskim potencijalima, a isti trend nastavljamo i u 2018. godini, u

kojoj planiramo provesti niz stručnih edukacija radi jačanja stručnih kapaciteta naših

zaposlenika i uvesti različite beneficije za zaposlenike radi podizanja njihova

zadovoljstva. U prošloj godini pridružilo nam se 74 novih kolegica i kolega. Posebno

vrijedi istaknuti podatak da je među novim kolegama čak 22 pripravnika koji će svoje

prvo radno iskustvo imati priliku steći radeći i učeći od najboljih stručnjaka na tržištu,

a Institutu IGH donijeti novu energiju i ideje.

Društvena odgovornost posebno je područje koje u narednom razdoblju želimo

razvijati i postupno implementirati u sve segmente našeg poslovanja kako bismo

svojim tehničkim rješenjima u graditeljstvu ne samo zadovoljili potrebe i očekivanja

svojih klijenata i dioničara nego i unaprijedili kvalitetu života ljudi u zajednicama u

kojima djelujemo. Uvjereni smo da takvo opredjeljenje može donijeti brojne koristi

našoj tvrtki, a ujedno stvoriti pozitivno radno okruženje koje će privlačiti nove

talentirane stručnjake.

Vjerujemo da rezultati koje smo postigli u 2017. godini, kao i naše strateške inicijative

koje ćemo nastaviti provoditi i u narednoj godini predstavljaju dobar temelj za budući

snažan razvoj Instituta IGH i njegovu transformaciju u modernu, inženjersku tvrtku

spremnu na izazove međunarodnog tržišta.

U ime Uprave Instituta IGH, d.d.

Oliver Kumrić

Direktor 

 

 

     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.