Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Godišnja izvješća
 

Ivan Paladina, riječ predsjednika Uprave

Cjelokupno građevinsko tržište 2015. bilježit će kao još jednu uzastopnu, tešku i zahtjevnu poslovnu godinu. Ono što je zaokupilo najviše angažmana Instituta IGH d.d. bilo je potenciranje ključnih kadrova u poduzeću te povećanje udjela i razine konkurentnosti u području dugogodišnjih temeljnih djelatnosti Instituta na domaćem tržištu. Istovremeno su provedena značajna ulaganja u razvoj novih djelatnosti, pružanjem komplementarnih usluga kojima se Institut do sada nije bavio, uz značajno povećanje aktivnosti razvoja poslovanja na regionalnom i međunarodnom tržištu. 

U prethodnim razdobljima provedeno je niz aktivnosti koje su doprinijele uspješnom provođenju  značajnih strukturnih promjena u poduzeću, kao pretpostavki financijskog i poslovnog restrukturiranja, a s ciljem ostvarenja pozitivnog financijskog rezultata u konačnici.

Ostvarena EBITDA u poslovnoj 2015. godini  rezultat je opće nepovoljne situacije u građevinskom sektoru prenesenom iz prethodnih razdoblja, kao i inicijalnim efektima uspostavljanja internih procesa i povećanja efikasnosti poslovanja Instituta. Uočena potreba nužne promjene pristupa tržištu ka aktivnijem i okrenutom željama kupaca i investitora, pozicionirana je kao jedan od ključnih ciljeva 2015. godine.

Iz tih razloga, u proteklih godinu dana provedena je regionalna reorganizacija rada, razvijene su nove usluge i pristupi tržištu te su pojačane aktivnosti usmjerene povećanju regionalne i međunarodne prisutnosti. Sa strane interne efikasnosti, fokus je na informatizaciji poslovnih procesa, jačanju funkcija kontrolinga te razvoju ljudskih potencijala, a sve u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu.  Svi navedeni procesi se nastavljaju i kroz 2016. godinu, u kojoj se očekuju i konkretniji pozitivni efekti poduzetih aktivnosti.

Tijekom 2015. godine redovno su podmirivane sve obveze iz predstečajne nagodbe prema  dobavljačima i Poreznoj upravi, kao i kamate  na obveze prema financijskim institucijama. Istovremeno je pokrenut postupak reprogramiranja rokova otplate dugoročnih kredita, s ciljem osiguranja dugoročne stabilnosti poslovanja. Sinergijski efekti korporativnog upravljanja i proaktivnog pristupa tržištu osigurat će stabilnu suradnju s financijskim institucijama te u konačnici povrat njihovih ulaganja.   

U sljedećem razdoblju, osim nastavka aktivnosti usmjerenih na daljnji razvoj  stručnog i komercijalnog dijela poslovanja  koji će rezultirati i  boljim financijskim rezultatom Instituta, u fokusu će biti i nastavak pojačanih aktivnosti prodaje neoperativne imovine poduzeća.

Usprkos negativnim kretanjima gospodarstva i građevinskog sektora u zadnjih par godina, posljednja pozitivna makroekonomska kretanja poput porasta BDP-a kroz četiri prethodna uzastopna kvartala, kao i lagani opći porast građevinskih aktivnosti u regiji, podupiru naša očekivanja značajnih pozitivnih financijskih rezultata poslovanja Instituta u srednjem roku.

Putem provedenih strukturnih promjena, stručni kadar Instituta pripremljen je za opravdano očekivani investicijski val, odnosno povećanje realizacije projekata sufinanciranih iz strukturnih fondova Europske unije, temeljem čega se između ostalog očekuju i dugoročni pozitivni efekti u poslovanju.

Stoga pozivam sve zaposlenike, suradnike i partnere da nam se pridruže u osnaživanju uloge Instituta u graditeljstvu, i općenito na poslovnom tržištu Republike Hrvatske, kako bismo dobrobiti uspješnijeg poslovanja svi zajedno zabilježili u što skorijem periodu.

U ime Uprave Instituta i svoje osobno želim zahvaliti svim zaposlenicima i poslovnim partnerima na podršci u ostvarenju prethodno opisanih ciljeva.

 
 

     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.