Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Odjel za ekologiju
Odjel za ekologiju bavi se poslovima vezanim uz procjenu utjecaja zahvata na okoliš, gospodarenje otpadom te nadzorom u zaštiti okoliša.
 

 DJELATNOSTI:

  • Poslovi vezani uz procjenu utjecaja zahvata na okoliš (studije utjecaja na okoliš, elaborati zaštite okoliša, objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, elaborati o usklađenosti glavnih projekata s uvjetima iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, i sl.) temeljem ovlaštenja nadležnog ministarstva,
  • Poslovi vezani uz gospodarenje otpadom (planovi gospodarenja otpadom),
  • Poslovi vezani uz nadzor u građenju u segmentu zaštite okoliša

 REFERENCE IZ PRETHODNO NAVEDENIH SEGMENATA POSLOVANJA:

Procjena utjecaja na okoliš za autoceste, ceste, luke, sustave javne vodoopskrbe i odvodnje, zračne luke, odlagališta otpada, sustava za navodnjavanje, i dr.

GOSPODARENJE OTPADOM:

Niz planova gospodarenja otpadom za gradove i općine

NADZOR U ZAŠTITI OKOLIŠA: 

Nadzor provedbe mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša tijekom građenja međunarodno financiranih infrastrukturnih projekata (luke, ceste, ...).

 

     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.