Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Odjel za geotehniku
Odjel za geotehniku bavi se geotehničkim istražnim radovima, geotehničkim projektiranjem i nadzorom te pružanjem konzultantskih usluga vezanim uz sve aspekte geotehnike s posebnim naglaskom na meke stijene koje su tipične za područje Dalmacije.
 

 GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI I IZRADA GEOTEHNIČKIH ELABORATA

·         Istražno bušenje  

·         Geološki i inženjerskogeološki istražni radovi

·         Analiza i interpretacija rezultata provedenih terenskih ispitivanja

·         Izrada stručnih elaborata/mišljenja o provedenim istraživanjima i ispitivanjima (objekti visokogradnje, prometnice, vodovodna i kanalizacijska infrastruktura itd.)

 

GEOTEHNIČKO PROJEKTIRANJE 

·         Temeljenje objekata: objekti visokogradnje, industrijski objekti, trgovački centri i proizvodni pogoni, infrastrukturni projekti, objekti prometnica i energetski objekti (plitko temeljenje na temeljima samcima, trakama i temeljnim pločama, te duboko temeljenje na pilotima, mikropilotima)

  • Zaštita pokosa i sanacije klizišta (zaštita pokosa sidrenjem,  ab potporni zidovi, gabionski zidovi, zidovi od armiranog tla)
  • Građevne jame (geotehnička sidra, pilotske stijene, i dr.)
  • Sanacije klizišta
  • Izgradnja nasipa i hidrotehničkih konstrukcija (klasični zemljani nasipi, nasipi od armiranog tla)
  • Geotehnički elementi prometnih konstrukcija (temeljno tlo za kolničke konstrukcije, , aerodromske piste, parkirališne površine i dr.)
  • Poboljšanje tla (poboljšanje tla mlaznim stupnjacima, šljunčanim stupnjacima)

 

KONTROLNA ISPITIVANJA

·         Ispitivanje integriteta pilota 

 

GEOTEHNIČKI NADZOR  

·         Pregled temeljnog tla

·         Geotehnički nadzor nad izvođenjem dubokog temeljenja 

·         Geotehnički nadzor nad izvođenjem jednostavnih i složenih geotehničkih građevina  

 

KONZULTANTSKE USLUGE

·         Obavljanje usluga tehničkog savjetovanja Investitora u domeni geotehničkih konstrukcija.

·         Ekspertize

 

REFERENTNI PROJEKTI:

Geotehnički projekti  i geotehnički nadzor AC Split-Zagreb (preko 120 km)

Geotehnički projekt sanacije odrona na državnoj cesti D112 , lokacija Stupica  

Geotehnički istražni radovi, geotehnički projekti temeljenja i geotehnički nadzor temeljenja vjetroelektrana

 

 

 

 

Foto galerija
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.