Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Odjel za niskogradnju
 

Odjel se bavi obavljanjem usluga stručnog nadzora, poslovima i djelatnosti upravljanja projektom, te ostalim specifičnim savjetovanjima Naručitelja (investitora) nad izgradnjom građevina u području niskogradnje u što spadaju: 

  • prometnice (ceste, željeznice) uključujući geotehničke građevine prometnica (nasipi i kosina na trasama prolaska prometnica) i hidrotehničke građevine prometnica (kanali, propusti, slivnici, kolektori, separatori masnoća, sustavi prelaganja i zaštite cjevovoda, sustavi opskrbe vodom cestovnih građevina, sustavi hidrantske mreže u tunelima),
  • inženjerske građevine (mostovi, vijadukti, tuneli),
  • hidrotehničke građevine (kanalizacijski cjevovodi, kolektori, pročistači otpadnih voda, vodoopskrbni cjevovodi, vodospreme, brane, nasipi, obaloutvrde i druge hidrotehničke građevine).

     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.