Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

 
Aktualnosti
Otvorenje Mosta Čiovo
Institut IGH potpisao ugovor o nadzoru nad izgradnjom Pelješkog mosta
Vodotoranj - Vukovar
„Institut IGH d.d. predstavljen je u stručnoj reviji za turizam „UT - Ugostiteljstvo i turizam“
Institut IGH d.d. na Danima slovenskog turizma
Arhiva aktualnosti
 

INSTITUT IGH d.d., OIB: 79766124714 sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1

 
objavljuje
 
 
POZIV

za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala društva INSTITUT IGH d.d.

 
 

Uprava društva INSTITUT IGH d.d. (IGH ili Društvo) i Nadzorni odbor Društva donijeli su  dana 05.03.2014.g. Odluku o objavljivanju Poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanjem u postupku povećanja temeljnog kapitala društva INSTITUT IGH d.d. (dalje: Društvo).

 

Na iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala, uplatom novih dionica Društva pozivaju se:

 
 1. Institucionalni investitori (banke, osiguravajuća društva, investicijski fondovi i dr.),
 2. Strateški ulagatelji čije poslovanje je isto,  srodno ili kompatibilno sa poslovanjem Društva i
 3. Sve ostale fizičke i pravne  osobe.  
 

Zainteresirani ulagatelji u svom iskazu interesa trebaju uključiti slijedeće podatke:

 
 1. opis poslovanja ulagatelja i ključne financijske podatke,
 2. ukupan iznos ulaganja u novcu putem povećanja temeljnog kapitala društva za koji se iskazuje interes (izražen u HRK) pod pretpostavkom da je cijena dionice definirana u iznosu 190,00 (slovima: stodevedeset) HRK po dionici,
 3. izvori financiranja kojima će se izvršiti povećanje temeljnog kapitala (popis koraka koje je potrebno provesti za pribavljanje financijskih sredstava, trenutni status i očekivani rok trajanja)
 4. dosadašnje iskustvo u ulaganju u društva koja se bave uslugama projektiranja, vođenja projekata, razvoja projekata i/ili građenja  ili društva koje se bave istraživanjem i razvojem u graditeljstvu,
 5. interna odobrenja koja ulagatelj mora ishoditi kako bi sudjelovao u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva,
 6. sve eventualno postojeće ostale preduvjete koji će se morati ispuniti na strani potencijalnog ulagatelja prije provedbe postupka povećanja temeljnog kapitala Društva,
 7. izjava kojom ulagatelj potvrđuje da djeluje u svoje ime i za svoj račun, te da ne postoje tekući ili potencijalni sudski sporovi koji bi mogli ugroziti kontinuitet poslovanja ulagatelja,
 8. izjava o spremnosti ulagatelja da predoči svoju vlasničku strukturu ukoliko Društvo ocijeni da mu je takva informacija potrebna,
 9. ostale bitne značajke.
 
 

Informacije o Društvu zainteresirani ulagatelji mogu pronaći na internetskim stranicama Institituta IGH d.d. (www.igh.hr) i Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr).

 

Iskazi interesa koji uključuju podatke koji su gore pobrojani, moraju biti dostavljeni poštom ili osobno u roku od 8 kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog Poziva, odnosno najkasnije do 13.03.2014. godine do 16,00 sati,  u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

„Iskaz interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala društva INSTITUT IGH d.d.“

n/p. Ured za odnose s investitorima, g. Zoran Emeršić

strogo povjerljivo-ne otvarati“.

 

Svrha ovog Poziva je ispitivanje zainteresiranosti potencijalnih ulagatelja i ozbiljnosti istih, s ciljem potencijalnog organiziranja izdanja novih vlasničkih vrijednosnih papira, sukladno Zakonu o tržištu kapitala.

 

Cjelokupni postupak pripreme transakcije povećanja temeljnog kapitala, što uključuje pripremu i sazivanje glavne skupštine Društva, kao i druge aktivnosti potrebne za provedbu povećanja temeljnog kapitala, uključivo i njen  opseg, će se utvrđivati i pripremati isključivo temeljem interesa iskazanog od strane potencijalnih ulagatelja, ukoliko tako iskazanog interesa bude, nakon objave ovog Poziva. Pripremi transakcije i sazivanju Glavne skupštine Društva se neće pristupiti ukoliko će ukupni iskazani interes za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala, od strane svih potencijalnih ulagatelja, bude manji od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna.

 

Budući da gore upućeni poziv na iskazivanje interesa ne sadrži informacije o dionicama i/ili društvu potrebne za donošenje odluke o ulaganju, u smislu odredbe čl. 343.st.5. Zakona o tržištu kapitala, isti se ne smatra javnim pozivom na upis i uplatu dionica Društva, pa ovo iskazivanje namjere nije obvezujuće za Društvo, odnosno, ne predstavlja ponudu na upis i uplatu dionica Društva.

 
 

INSTITUT IGH d.d.      

POZIV za iskazivanje interesa za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala društva INSTITUT IGH d.d.
 
           

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.